หอพักนิสิต »

ข่าวประชาสัมพันธ์ » เปิดจองห้องพัก "งานพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2558"

หัวข้อข่าว  เปิดจองห้องพัก "งานพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2558"
รายละเอียด เปิดจองห้องพัก "งานพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2558" ผู้เข้าพัก ทำการจองห้องพัก โดยพิมพ์ข้อมูล ดังนี้ 1.1 ชื่อ-สกุล (นายเอ เทาทอง) 1.2 รหัสนิสิต xxxxxxxx 1.3 เบอร์โทร (088-8888888) 1.4 ห้องพัก (ห้องพักรวมชายหญิง / ห้องพักเฉพาะผู้หญิง) 1.5 ประเภทห้องพัก : ห้องพัดลม / ปรับอากาศ 1.6 จำนวนห้องพัก ( 1 ห้อง) ส่งมายังที่ E-mail : dormitorybuu@hotmail.com ตั้งแต่วันที่ 6 มี.ค. - 10 เม.ย. 60
URL
ผู้ประกาศ      วันที่ 1 มีนาคม 2560 เวลา 15:49
เอกสารแนบ
รูปภาพแนบ